Hicham Khalidi (directeur Jan van Eyck Academie) tijdens de opening van 'On-Trade-Off; The Weight of Wonders'

Live column ter gelegenheid van de opening van On-Trade-Off; The Weight of Wonders
Door Hicham Khalidi (directeur Jan van Eyck Academie), 15 november 2019

Eén zin in de beschrijving van dit project intrigeerde mij, namelijk dat de kennis van en over het gedolven Lithium-erts, dat in batterijen wordt gebruikt, niet met het land van herkomst wordt gedeeld. Dit betekent dat de mijnwerkers die het lithium delven geen idee hebben waarin het wordt toegepast en er bovendien geen enkel profijt van hebben. Dit slaat de spijker precies op zijn kop: het is de verhulling van kennis die deze ongelijkheid reproduceert. Niet alleen zijn de mijnwerkers buitengesloten van deze kennis, ook de kennis in het algemeen ontbreekt.

Degenen die enige invloed zouden kunnen uitoefenen - en dat zijn zeker niet de mijnwerkers, maar wij - weten niet genoeg om de juiste keuzes te maken, omdat we verstoken zijn van de juiste informatie of omdat we simpelweg verkeerd geïnformeerd worden Je zou van een ‘gebroken systeem’, kunnen spreken. Het probleem is echter dat we nooit weten of een systeem kapot is,, omdat we de relaties die iets tot een systeem maken niet helder kunnen zien. Hoe kunnen we het leven van een mijnwerker in Manono koppelen aan de bestuurder van een Tesla-auto of aan iemand met zonnepanelen op zijn huis? Een systeem bestaat bij de gratie van een reeks elementen die afhankelijk van elkaar zijn, maar die afhankelijkheid moet wel duidelijk zijn. Een aantal vooronderstellingen is noodzakelijk om te weten of we een goed of slecht systeem bij de hand hebben. Goede informatie is een absolute voorwaarde, niet alleen over de afzonderlijke delen, maar ook over de manier waarop je naar het systeem kijkt Een alomvattende totaalvisie is noodzakelijk.

Deze tentoonstelling probeert iets van zo’n visie te bieden, waarbij de kunstenaars veel ruimte laten voor een wereldwijde discussie met mensen uit de praktijk om een beter zicht te krijgen op hoe de dingen werken. Van de mijn in Manono tot de Australische batterij naar de Chinese toepassing en terug naar de pikhouweel in Afrika. Het logo van een TESLA-auto verbindt fraai die onderlinge verbondenheid, zoals te zien is in een van de werken in de tentoonstelling.

De afhankelijkheidsrelaties tussen bij voorbeeld verlangen, energieverbruik, delfstofwinning, ongelijkheid en de rol van informatie en bewustzijn worden in deze tentoonstelling mooi uiteengezet.

Deze tentoonstelling poogt vooral deze relaties tot in detail te onderzoeken, teneinde een bewustwording op gang te brengen zowel van onszelf als van onze omgeving. Misschien zoeken we hiermee naar een systeem van de wereld waarin we zouden willen leven en we vragen ons af of een dergelijk systeem wel werkbaar is. Het is nodig dat we mensen inzicht in deze complexe zaken bieden. Bovendien moeten we ook onze rol als kunstenaars in ogenschouw nemen.

Ik citeer de auteur Amitav Gosh: “Culture generates desires — for vehicles and appliances, for certain kind of gardens and dwellings— that are among the principal drivers of the carbon economy”.

Hoe bepalen we als kunstenaar bijvoorbeeld onze positie ten opzichte van de samenhang tussen behoefte, energie en de winning van grondstoffen? Hoe vinden wij een uitweg uit de fossiele economie?

En nu terug naar de mijnwerker: het zou zo eenvoudig zijn om de cirkel rond te maken tussen degene die de pikhouweel hanteert en de meerwaarde die dat oplevert en die terugploegen naar de activiteit die de meerwaarde creëerde? Het zou zo eenvoudig kunnen zijn. We zijn immers allemaal mede-eigenaar van deze aarde. Het ligt echter veel moeilijker, omdat we eerst dat alomvattende inzicht moeten ontwikkelen hoe met dat gezamenlijke eigendom om te gaan.


Joanneke Meester, Marieke de Zwart, Nina Glockner en Benjamin Li

Benjamin Li

Marieke Zwart

Nina Glockner

Je Verdient Het


Joanneke Meester tagt Je Verdient Het op een gebouw

Beeldend kunstenaar Joanneke Meester kan ook taalvirtuoos genoemd worden. Zij weet – gebruik makend van haar persoonlijke emoties en motieven - met één enkel woord of simpele zin te raken aan een universeel thema of dilemma. De afgelopen 10 jaar heeft zij op veel plekken met ‘handmatig aangebrachte one liners’ een eigen beeldtaal ontwikkeld. Meester’s teksten zijn verwant aan de graffiti, want ook al zijn haar teksten expliciet bedoeld voor een bepaalde plek of ruimte, hebben deze ook iets anarchistisch en/of ironisch. Door steeds net iets ‘over de rand’ te gaan, leveren haar woorden impliciet een maatschappelijk commentaar.

http://www.joannekemeester.com

Gerelateerd:

Je Verdient Het


On Property

Friday, March 27, 2020 - Saturday, April 25, 2020

Op uitnodiging van Cargo en in samenwerking met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), stelt Remco Torenbosch de tentoonstelling On Property samen. Samen met Cargo ontwikkelt hij een intensief publiek programma. On Property focust op het speculatieve idee van eigendom. Centraal staan de onderhuidse en onzichtbare lijnen van eigendom die scheidingen forceren, welke op hun beurt zowel een disbalans in macht als een ongelijke verdeling van collectieve waarden voortbrengen.

On Property krijgt gestalte tegen de achtergrond van een van de meest speculatieve buurten van Amsterdam, te weten de Houthavens. Dit voormalig havengebied in het centrum van Amsterdam – en tevens thuisbasis van Cargo – is een voorbeeld van hoe stedelijke uitbreiding gebruikt wordt als middel voor speculatie, met alle socio-economische consequenties van dien. Daarnaast kent Amsterdam één van de oudste beurzen en staat de stad wereldwijd bekend als de plek waar met de tulpenmanie de eerste golf van economische speculatie plaats vond. On Property trekt een lijn door de Amsterdamse geschiedenis van grondspeculatie en eigendom met als startpunt de 17e eeuw. Via de Situationisten en hun ideeën over de stad en de Provo’s met hun anarchistische ideeën over bezit, eindigt het project bij hedendaagse voorbeelden van grootstedelijke interventies.

Gerelateerd:

Remco Torenbosch


Patricia Kaersenhout


© Aatjan Renders

Patricia Kaersenhout (1966)

Beeldend kunstenaar/cultureel activist/womanist. Uit Surinaamse ouders geboren in Nederland, onderneemt Patricia Kaersenhout al vele jaren een artistieke reis, waarin ze de betekenis en gevolgen onderzoekt van de onzichtbaarheid van de Afrikaanse diaspora en het (post)kolonialisme in relatie tot haar opvoeding in een West-Europese cultuur. Rode draad in haar werk zijn de vragen die zij erin oproept over veranderingen binnen de huidige Afrikaanse diaspora met betrekking tot feminisme, seksualiteit, racisme en de geschiedenis van de slavernij. Kaersenhout exposeert regelmatig in binnen- en buitenland. Verder geeft ze regelmatig lezingen over haar werk in relatie tot de-colonial theory en is verbonden aan de de-colonial summerschool in Middelburg.

Kaersenhout woont en werkt in Amsterdam

http://www.pkaersenhout.com

Gerelateerd:

Bloed SuikerPubliek programma Patricia Kaersenhout - boottocht door Black Heritage Tours


Van hout en de dingen die voorbijgaan

Saturday, August 31, 2019 - Sunday, October 20, 2019


Zaaloverzicht 'Van hout en de dingen die voorbij gaan.' Foto: Ab den Held

''(...) Van hout en de dingen die voorbijgaan wil de geschiedenis downloaden in de publieke ruimte (...)'' - Edo Dijksterhuis in Het Parool

Met de opkomst van de wereldhandel bleek ook hout een goede handelsbron. Tot het einde van de negentiende eeuw kwam het hout net als veel andere goederen via Delfzijl, Zeeland en de Zuiderzee Nederland binnen. Nadat in 1876 het Noordzeekanaal in gebruik werd genomen, werden voor het steeds populairder wordende hout drie houthavens achter elkaar uitgegraven; daar omheen vestigden zich allerlei toeleveringsbedrijven. Enorme hoeveelheden hout kwamen Amsterdam binnen zonder dat iemand zich wat leek aan te trekken van de wereldwijde ontbossing die daarmee plaatsvond. Geleidelijk vond ook houttransport steeds meer over land plaats en toen eind vorige eeuw de import van bedreigde houtsoorten ook door de Nederlandse regering verboden werd betekende dat een flinke knauw voor het belang van de Houthaven(s).

Anno 2019 is de roerige geschiedenis in dat zelfde gebied nauwelijks voorstelbaar. De laatste 20 jaar hebben de Houthavens een enorme transitie ondergaan en zijn ze geleidelijk veranderd in een hypermodern, bijna klimaat neutraal woongebied met zo'n 7.000 appartementen and eengezinswoningen.

In een tentoonstelling over de geschiedenis van dit markante gebied maken kunstenaars Delphine Bedel, Inez de Brauw, Koost Buster en Iede Reckman met nieuw werk verschillende fases aanschouwelijk.

Op vrijdag 30 augustus werd de tentoonstelling geopend met een live column van schrijver/essayist Dirk van Weelden!

Deze tentoonstelling is mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), het Prins Bernhard Cultuur Fonds en het Institut Francais aux Pays Bas.

Gerelateerd:

Delphine Bedel, Inez de Brauw, Koos Buster en Iede Reckmanmet Nan van Houte, Gerco Ruijter, Reyn van der Lugt, Taco Hidde Bakker, Frank van der Stok, Petra Noordkamp en zo'n 40 anderen


Van hout en de dingen die voorbij gaan


Installatie Delphine Bedel ©Ab den Held

Deelnemende kunstenaars tentoonstelling Van hout en de dingen die voorbij gaan

Inez de Brauw (Den Haag 1989)

Na haar bachelor Schilderen (2014) aan de HKU in Utrecht, vervolgde zij een paar jaar later haar studie aan de Rijksakademie (2016-2017) in Amsterdam. Sindsdien laat zij haar werk regelmatig in groeps- en in solotentoonstellingen zien. De Brauw onderzoekt in haar schilderijen de frictie tussen verschillende tijden en culturen. Zij is van mening dat elke groep, elke cultuur en tijd andere eigenaardigheden heeft en dus ook eigen taboes en waarden. Associatief zoekt zij voorstellingen bij elkaar die qua tijd en/of plaats bij elkaar horen, maar die zij in een schilderij vervolgens tegenover elkaar zet. Na ingrepen met kleur en plasiticiteit weet zij die contrasten toch te laten zien.

In 'Van hout (...)' laat zij een monumentale muurschildering zien waarin zij de ultra moderne interieurs in de huidige woonwijk laat zien met op de achtergrond de oorsprong van het gebied aan het IJ.

‘’Standing in front of an Inez de Brauw painting is like having the experience of standing between two mirrors. The interiors which make up the black and white paintings are composed by fragments taken from lifestyle magazines. De Brauw appropriates decorative patterns appearing on wallpaper, pillows and furniture, patterns which by the time they appear in a magazine have lost their historical significance. As such, these paintings become a framework which reflects the continued migration of forms and ideas, from magazines to real life, back into magazines, in an endless mirroring of historic forms and their imitations (...)'. (bron: catalugus Rijks Open 2016)

inezdebrauw.nl


Iede Reckman (Leiden 1981)

Reckman studeerde in 2003 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag (KABK), waarna hij met een aantal bevriende kunstenaars het kunstenaarsinitiatief Billytown in Den Haag oprichtte. Hoewel hij daar tot vandaag en de dag intensief bij betrokken is, deed Reckman in 2013 ondertussen een master aan de Glasgow School of Art (UK) en nam deel aan verschillende residency-programma’s in de VS, Tsjechië, Korea en het EKWC in Oisterwijk.

Reckman werkt graag met hout en heeft grote belangstelling voor dendrologie. Hij vergelijkt het ontstaan van een beeld met natuurlijke fenomenen en beziet de natuur als een optimale balans tussen willekeurige en berekenbare invloeden. In zijn werk zoekt Reckman naar een vergelijkbare balans. Door middel van herhaling van vorm en handeling richt hij zich op processen die onderdeel zijn van het hele ontstaansproces van een kunstwerk. Reckman hecht er belang aan dat van concept naar de visualisering van een idee tot het  beeld – deze punten gekoppeld houdt en zodoende de condities creëert om de ervaring te sturen naar een gebied waar het mentale en fysieke in elkaar overgaan.

iedereckman.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koos Buster (Amsterdam 1991)

Koos Buster studeerde pas vorig jaar af aan de afdeling Keramiek van de Gerrit Rietveld Academie, maar zijn eindexamenwerk trok meteen veel aandacht. Behalve een expo bij Galerie Fons Welters, kreeg hij ook uitnodiging voor een residency bij De Bijenkorf, maakt hij straks deel uit van het Amsterdamse Pontenproject en dus ook van dit prexpo in Cargo. Buster’s keramisch werk is enerzijds schatplichtig aan de oer-Hollandse traditie van ‘het tegeltje aan de wand’ met daarop een toepasselijke spreuk als 'Oost – West,' enzovoort. Maar Buster grijpt op die traditie stevig in door er anders vorm aan te geven en er even tegendraadse als eigentijdse zinsneden op te ‘posten’.

 ''My work portrays the search for a certain “doltish perfection” or something trivial that could also be celebrated. When I have an idea, I start sketching. Those sketches are a first step into the process, but I also like to see them as potential finished works, fully established within the sketch phase. The innocence and messiness of a quick sketch has elements I like to see returned in a final piece of work (…)’’. (source Mr Motley 2018)

________________________________________________________________________________________

Delphine Bedel

Delphine Bedel is kunstenaar, uitgever, curator en docent. Zij is de oprichter van Meta/Books, een onderzoeks- en uitgeversplatform voor opkomende fotografen en grafisch ontwerpers. Belangrijkste aandachtsvelden zijn media, technologie, feminisme en wereldwijde uitwisseling van beelden. Bedel staat bekend om haar schurende publicaties en feministische onderwijsprojecten.

Lees meer over Delphine Bedel in het interview met Joyce Poot op de Engelse versie van deze site.

delphinebedel.com

http://www.art.amsterdam.com

Gerelateerd:

Van hout en de dingen die voorbijgaanPjotr Muller: una giornata particulare, Cargo Almere 2004


DUSK van Annaleen Louwes

Wednesday, February 1, 2017 - Sunday, March 19, 2017


DUSK
Zij die het werk van Annaleen Louwes enigszins kennen, associëren dit veelal met indringende portretten van kwetsbare mensen: psychiatrisch patiënten, gevangenen of van zomaar mensen. Met eindeloos geduld verbindt Louwes hun kwetsbaarheid met schoonheid. Zonder uitspraken over hun levens te doen, geeft zij haar ‘modellen’ hun eigenwaarde mee en laat daarmee impliciet de menselijke conditie zien.
Zonder het geduld en de precisie te verliezen die haar fotografie zo typeert, toont Louwes in Cargo een filmisch drieluik, dat als opmaat voor het gebruik van film in haar oeuvre gezien kan worden.

Voor DUSK gebruikte zij het vluchtige karakter van de Houthaven als metafoor. In bouwtechnisch opzicht gebeurde hier destijds van alles; de woestenij van opgespoten zand markeert het nieuwe land, de horizon wordt doorkliefd door hijskranen, terwijl de nieuwe bewoners zich vestigden in de eerste gereed gekomen appartementen. Ook in de haven heerste volop bedrijvigheid: vrachtschepen laden en lossen er hun waar om de volgende dag ongezien weer van wal te steken.

Louwes observeerde en registreerde deze bewegingen, maar boorde daaronder een voor het normale oog onzichtbare wereld aan. Met het decor van de Houthaven componeerde zij een atmosferisch drieluik, die een beeldenreeks opleverde, waarmee in haar werk voor het eerst het verstrijken van tijd manifest werd.

Publiek programma rond DUSK:
12.02 Merel Bem over Doorkijken (naar fotografie)
26.02 Zef Hemel, een pleidooi voor Amsterdam als metropool
12.03 De Gebouwengids, wandelexcursie in de Houthaven

http://www.annaleenlouwes.nl

Gerelateerd:

Annaleen Louwes

Gerelateerd:

FERNWEH"Heidag in Cargo' door/voor theoriedocenten Gerrit Rietveldakademie.


Thierry Oussou


Thierry Oussou in de Houthaven

Thierry Oussou (1988, Allada, Benin) woont en werkt in Amsterdam. Oussou omschrijft zijn werk als 'sociale archeologie' dat de relatie tussen hedendaagse kunst en ethnografische objecten onderzoekt. Met zijn installaties van schilderijen en tekeningen bevraagd hij de authenticiteit en zichtbaarheid in relatie tot erfgoed en archeologie. In 2011 stichtte Oussou kunst studio Yè. Ook geeft hij workshops in kunst en visuele cultuur op verschillende plekken in Benin. 

Oussou was een residentie kunstenaar aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam (2015-2016). In 2016 ontving hij de eerste Jacqueline van Tongeren Fellowship at Rijkskademie V.B.K. en was hij genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst. 

Gerelateerd:

Une histoire: le miel aux lèvres


Publiek Programma


LUNÄ Table hosted by Marjolijn Dijkman & Maarten Vanden Eynde 12.12.19

Special Event: LUNÄ Talk

Wanneer: Donderdag 12 december
Tijd: 15:30 - 18:30 uur
Waar: Cargo in Context, Haparandadam 7, Houthaven, Amsterdam
Reserveren: van harte aanbevolen (via info@cargoincontext.org)
Engels gesproken

Over de LUNÄ Talk
De LUNÄ Talk verwijst naar het gedachtegoed van de 19de-eeuwse Lunar Society of Birmingham, GB, een groep wetenschappers, ondernemers en kunstenaars die met hun debatten destijds nieuw licht wierpen op tal van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

De Nederlandse kunstenaar Marjolijn Dijkman ontwikkelde op basis hiervan het concept van de LUNÄ Talk. Sinds 2011 belegt zij - aan een facsimilae van de tafel die destijds in Birmingham werd gebruikt - soortgelijke gesprekken op verschillende plekken in Europa. LUNÄ Talks vinden, net als toen, altijd plaats bij volle maan en gaan over kritische onderwerpen, die destijds ook ‘the Lunar Men’ bezighielden: nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, maar ook kunst, onderwijs en mensenrechten komen aan de orde.

In deze Amsterdam editie – ook bij volle maan – zullen deskundigen vanuit verschillende wetenschappelijke achtergronden zich richten op de ecologische, economische en sociale implicaties van de winning en verwerking van lithium en kobalt. Zij focussen zowel op de geschiedenis van elektriciteit als op het huidige gebruik van grondstoffen uit de DRC ten behoeve van elektronica en energie opslag.

Deelnemers:

- Patricia Fara, wetenschapshistoricus, University of Cambridge, GB
- Esther de Haan, Programma manager & senior onderzoeker aan het Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), Amsterdam, NL
- Dries Bols, directeur Lifepwr, Antwerpen, BE
- Raf Custers, historicus, journalist en auteur van Grondstoffenjagers, Brussel, BE
- Moderatie: Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde


Over Cargo in Context


Over deze website:

Cargo's website laat zich als een krant lezen, terwijl de plaatjes per seconde van plaats veranderen. Door de site 'heen bladerend' voelt als een soort van ontdekkingsreis. Volg vooral de boven aangegeven catergorieën, dan kom je vanzelf waar je wezen wilt.

Over Cargo

Cargo in Context is de opvolger van Cargo, een non-profit projectruimte, die vanaf 2001 op de Realiteit in Almere zijn thuisbasis had. Met een grote omweg is Cargo in oktober 2016 in de Houthaven in Amsterdam neergestreken en wel in de Bonte Zwaan, de voormalige schippersbeurs, die sinds 12 jaar dienst doet als broedplaats voor beeldend kunstenaars, ontwerpers en andere creatievelingen.

De Amsterdamse Houthaven is een typische pionierslocatie, die initiator Lia Gieling goed past met haar new town-ervaring, opgedaan in Almere (De Paviljoens), in Nieuwegein maar ook als curator in een Rwandees museum. De Houthavens zijn begin deze eeuw ontdekt als woongebied en (creatief) bedrijventerrein. Op de plek waar recent nog schepen uit de hele wereld hun ladingen hout losten, is nu geleidelijk een gebied ontstaan waar Amsterdammers met uiteenlopende achtergrond wonen en/of werken aan of vlakbij het water. De Bonte Zwaan ligt gemeerd op de scheidslijn van Het IJ en Noordzeekanaal, voor Gieling een aansprekende metafoor voor een plek waar cargo uit alle windstreken kan worden gelost.

Cargo toont louter nieuwe projecten. Hiervoor worden kunstenaars uitgenodigd, die met hun werk raken aan actuele onderwerpen. Cargo wil met hun 'statements' een betekenisvolle bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat en de rol van kunst en kunstenaars daarin. Gedurende de periode dat een project te zien is, wordt ook een ‘publiek programma’ georganiseerd.

Initiator en curator: Lia Gieling

Colofon: tekst: Lia Gieling - grafisch ontwerp: Vanessa van Dam - website: Lasociale

Cargo in Context heeft een ANBI Status d.wz.dat De Belastingdienst heeft Cargo aangemerkt als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018


Subscribe to our mailing list

* indicates requiredOpening Smoke and Mirrors 10-11-2017Cirkel, live column (2) door Basje BoerThierry Oussou working on his installation "Une histoire: le miel aux lèvres" at Cargo.


Marieke Zwart


Push/Fall/Repeat, 2017 nr 3 of Lithographic series (of 6)

Marieke Zwart onderzoekt in haar werk ruimtes van  inter menselijk contact. Deze vertaalt zij naar tekeningen en video werken. Zij heeft wat je noemt een maatschappelijk geëngageerde kunstpraktijk, reflecterend op zowel kunsthistorische als relationele kwesties. Zwart is geïnteresseerd in sociale definities van empowerment en onafhankelijkheid, het Nederlandse koloniale verleden en persoonlijke verhalen in relatie tot de samenleving.

http://mariekezwart.nl

Gerelateerd:

Je Verdient Het


Balta

Friday, March 29, 2019 - Saturday, April 20, 2019


Foto: Balta

Verloren Paradijs: Van Utopie naar Dystopie
In Cargo laat Balta een pilot zien voor een grotere gedroomde expositie. Zij is gefascineerd door de bizarre geschiedenis van het eiland Tahiti, waar de Fransen in 1768 een aards paradijs dachten te hebben ontdekt om deze later tot kolonie te maken. Voor haar blik op culturele identiteit en de transformatie hiervan neemt Balta dit eiland als sprekend voorbeeld. Hier gold van oorsprong een typische gastvrijheid door aan bezoekers jonge maagden aan te bieden. Zo ontstond een ‘Tahitiaanse mythe,’ een typische westerse, mannelijke utopie, waar onder meer Paul Gauguin in zijn werk gebruik van maakte.

Tot op heden wordt Tahiti voorgesteld als aards paradijs, terwijl het eiland geleidelijk is getransformeerd tot een toeristisch themapark. Aan de andere kant van dit ‘hemels spectrum’ werden door Frankrijk tussen 1966 en 1996 een kleine 200 kernproeven uitgevoerd, met voor de regio desastreuze gevolgen. Balta neemt haar recente kunstenaarsboek Misunderstandings als uitgangspunt voor haar presentatie in Cargo. Aan de hand van de geschiedenis en de taal van Tahiti maakt zij met uiteenlopende middelen de schrijnende transformatie van een culturele identiteit zichtbaar.

http://www.baltainholland.nl

Gerelateerd:

BaltaIntroductie van Neske Beks tijdens de opening van Bloed Suiker


UNDERMINED

Friday, June 14, 2019 - Saturday, July 27, 2019


Het Parool donderdag 13 juni daags voor de opening

Over Natascha Libbert (1973)

Libbert studeerde fotografie aan de Koninklijke Academie in Den Haag (KABK). Sinds 2014 is zij full time beeldend kunstenaar/fotograaf en wisselt zij vrij werk af met opdrachten. Zij werkte onder meer voor de ING Collectie, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Marie-Stella-Maris Foundation, diverse musea en voor advocatenkantoor Kennedy Van der Laan. Een van haar laatste opdrachten kreeg zij van de Provincie Noord Holland, voor wie zij de vermaarde sluizen in IJmuiden vastlegde, vlak voor deze vervangen zouden worden. Deze opdracht resulteerde in Libbert’s persoonlijke zoektocht door de wereld van de scheepvaart, die zij vastlegde in haar boek I went looking for a ship. (The Eriskay Connection).

Het werk van Libbert gaat veelal over ogenschijnlijk onschuldige plekken en landschappen, waarin zij sporen die mensen erin achterlaten, subtiel voelbaar maakt. Voor undermined deed zij onderzoek naar de schadelijke gevolgen van onze omgang met de aarde in het antropoceen.

Natascha Libbert woont en werkt in Amsterdam.

Edo Dijksterhuis schreef over de tentoonstelling in het Parool. Klik op deze link om hem te lezen.

http://www.nataschalibbert.nl


Maurice Bogaert


Maurice Bogaert (Heerlen 1975) 

Bogaert studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunst in Maastricht en voltooide in 2001 een master aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam.

De laatste heeft Bogaert aan een serie projecten gewerkt waar verschillende media zoals architectuur, film, tekst en beeldende kunst samenkomen tot een totaalervaring. Soms waren dat extreem grote ‘walk through’ installaties en dan weer oneindig kleine schaalmodellen. Allemaal op hun eigen manier zijn het pogingen om begrippen als camerabeweging en montage te vertalen naar de fysieke ruimte.

Bogaert woont en werkt in Amsterdam

http://www.mauricebogaert.nl

Gerelateerd:

Smoke and Mirrors


Cargo in Context


Cargo in Context
De Bonte Zwaan
Haparandadam 7-B8, 1013 AK Amsterdam
The Netherlands
e: info@cargoincontext.org
m:+ 31 (0)6 21439157

Facebook | Instagram

Openingstijden
Donderdag - Vrijdag 12.00 - 17.00 uur
Zaterdag 13.30 - 17.30 uur
Zondagen als er een publiek programma is 13.30 - 17.30 uur

Bereikbaarheid
Cargo is bereikbaar met eigen vervoer; er is doorgaans voldoende (betaalde) parkeerruimte; op zondagen vrij parkeren! De parkeercode is 18409.

Vanaf Amsterdam CS - IJburgzijde vertrekken bus 48 en 22, waar vandaan de halte Danziger Bocht | Koivistokade op 5 minuten lopen van De Bonte Zwaan en Cargo ligt.
Check gvb.nl voor actuele reistijden.

Rechtspersoon Cargo in Context
Cargo in Context is een Stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 52096939

Cargo-bestuur
Paul ’t Hart, hoogleraar Bestuurskunde UU (voorzitter)
Marjolijn Bronkhuyzen, sector man. mark. EYE Museum
Joseefke Brabander, Fac. dir. Akademie voor Bouwkunst

Lia Gieling, initiator | curator (secretaris); zij heeft tevens de artistieke leiding; vanaf 1 september 2019 part-time geassisteerd door Marleen Schans (MA Museum Studies).


Natascha Libbert


Undermined ©Matthijs Immink

Na een aantal jaar werkzaam te zijn geweest als account manager bij een reclamebureau (FHV/BBDO), besloot Natascha Libbert in 2002 part-time te werken als stewardess zodat ze een nieuwe opleiding kon gaan volgen. Zodoende studeerde ze fotografie aan de Koninklijke Academie voor de Beeldende Kunst (KABK), waar ze in juni 2009 afstudeerde. Sinds 2014 werkt ze full-time als beeldend kunstenaar en freelance fotograaf. Ze combineert werk in opdracht met haar eigen projecten.

Natascha Libbert (1973) woont en werkt in Amsterdam, Nederland.

http://www.nataschalibbert.nl

Gerelateerd:

UNDERMINEDPanelists and members of the public continue the discussion about political agency and the role of art and artists in raising awareness, over a hard-earned glass of wine.Boottocht Black Heritage Tours | Publiek Programma Patricia Kaersenhout's Bloed Suiker


Club Cargo


Cargo kan als non profit ruimte met behulp van clubleden een nog beter programma garanderen.

Voor € 25 per jaar is men lid van Club Cargo. Gouden lid worden (voor een hoger bedrag) kan natuurlijk ook.

Leden krijgen speciale aandacht!!

Lid worden kan door € 25 over te maken op rekeningnummer NL76TRIO0197956173 o.v.v. ‘lid Club Cargo’.


Sammy Baloji (DRC), Marjolijn Dijkman (NL), Maarten Vanden Eynde (B), Musasa (DRC), Georges Senga (DRC) en anderen


Lithium (L3) Maarten Vanden Eynde en Musasa

Material matters, Lithium (L3) 2017-1019 Maarten Vanden Eynde & Musasa

Gerelateerd:

On-Trade-Off; The Weight of Wonders


Nina Glockner

Nina Glockner studeerde filosofie in Berlijn, beeldende kunst in Groningen en Istanbul en ontving haar MFA aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. Haar werk werd getoond tijdens festivals en in tentoonstellingen in Nederland, Japan, Duitsland en Brazilië. Ze is gastdocent aan kunstacademies in Gent, Amsterdam en Zürich en werkt momenteel als wetenschappelijk medewerker aan de faculteit Media theorie aan de Universiteit voor Toegepaste Kunst in Wenen.

http://www.ninaglockner.de/

Gerelateerd:

Je Verdient HetDe installatie Bloed Suiker van Patricia Kaersenhout © Aatjan Renders


Remco Torenbosch

Remco Torenbosch (1982) doet onderzoek naar de sociaal-economische en politieke krachten welke vaak een onzichtbare maar grote invloed hebben op de mondiale samenleving. Binnen dit spectrum focust hij zich op een breed scala van onderwerpen, waaronder de complexe dynamiek tussen werk, waardebepaling, speculatie en eigendom.

Torenbosch studeerde aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, Universität der Künste in Berlin en nam deel aan het residentieprogramma van de Rijksakademie in Amsterdam. In 2020 zal hij deelnemen aan de onderzoeksresidenties ruangrupa Jakarta en ZKU/Berlin. Zijn werk is recent tentoongesteld in Stedelijk Museum Amsterdam, Kunsthalle Wien, Victoria and Albert Museum London, De Appel Amsterdam, Kunsthaus Zürich, De Vleeshal Middelburg en GAMeC Bergamo. Hij was onderdeel van groepsprojecten: Forum on European Culture, KNAW Akademie van Kunsten, Casco Utrecht (als onderdeel van de Grand Domestic Revolution) en Stroom Den Haag. In 2013 werd hij genomineerd voor de Prix de Rome.

Gerelateerd:

On Property
Annaleen Louwes


Annaleen Louwes (1959, Zevenhuizen)

Fernweh is het tweede project voor Cargo van Annaleen Louwens. Na Dusk in 2016 was haar nieuwste project te zien vanaf 21 september tijdens het UNSEEN-weekeinde van 2018. Fernweh staat voor het (onvervulde) verlangen naar het onbekende. Aanleiding voor dit project L was de recente dood van haar vader en de vragen over leven en dood die deze bij haar opriep. Louwes ging hiervoor indringend bij zichzelf te rade en tastte voorzichtig haat existentiële vragen af in relatie tot de wereld om haar heen.

Vanuit haar fascinatie voor de menselijke conditie koos Louwes intuïiief voor werk uit haar eigen archief en maakte ter aanvulling hierop nieuw werk, fotografie én 8 mm film. Met deze combinatie wilde zij een een sfeer van ambiguïteit, tijdelijkheid en onzekerheid oproepen in de vooronderstelling zo een onverwachte nieuwe werkelijkheid bloot te leggen.

Fernweh is financieel mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds

http://www.annaleenlouwes.nl

Gerelateerd:

DUSK


Edities

Cargo vraagt kunstenaars die hier een project ontwikkelen een kunstwerk in oplage te maken. Het biedt een unieke gelegenheid om eigenaar te worden van een fraai kunstwerk tegen een aantrekkelijke prijs. Zowel de kunstenaar als Cargo werken hier op non profit basis; met een aankoop steunt u alle partijen, inclusief uzelf.

Editie(s) Annaleen Louwes nav DUSK


© Annaleen Louwes

Zowel uit filmisch drieluik DUSK als uit FERNWEH kwam een editie voort; prijs = € 300; mét lijst € 350 excl BTW

Patricia Kaersenhout


© Patricia Kaersenhout

N.a.v. haar project Bloed Suiker vervaardigde Patricia Kaersenhout deze riso-print in een oplage van 25 exemplaren. Het betreft een still uit de documentaire Amsterdam, Sporen van Suiker (2017) van Ida Does (camera: Jurgen Lisse; montage: Cam Does).

Prijs = € 125, = zónder en mét lijst € 175, = excl. 6 % BTW


© Maurice Bogaert

N.a.v. zijn project Smoke and Mirrors vervaardigde Maurice Bogaert deze print, genaamd Repoussoir [2017], in een oplage van 15 exemplaren.

Prijs = € 125 incl. lijst excl. 6 % BTW.

Naro Snackey


© Naro Snackey

N.a.v. haar project DEUCE maakte Naro Snackey deze print.

Titel: Ancestor portrait and ceremonial crown
Medium: Digitale print op aquarel papier
Afmeting: 210 bij 297 mm (A4)
Editie: 8 + 2 AP

Prijs: € 120 incl. lijst excl. 6 % BTW.

Joanneke Meester


© Joanneke Meester

N.a.v. haar project Je Verdient Het maakte Joanneke Meester onder andere deze print en 7 andere unieke prints.

Je Verdient Het
Unieke print A4
Oplage 8
€ 125 incl. lijst excl. 6 % BTW.

Marieke Zwart


© Marieke Zwart

N.a.v. het project Je Verdient Het maakte Marieke Zwart deze print.

Scenes van De Kletskop
Unieke print A4
Oplage 6
Prijs = € 120 excl. lijst: € 20 excl. 6 % BTW.

Benjamin Li


© Benjamin Li

N.a.v. Je Verdient Het maakte Benjamin Li deze vlag. Bij de vlag krijgt u ook een biljet van Benjamin's zelf gemaakte "geluksgeld".

I Won
Vlag, nylon 50 x 70 cm
Oplage 10
€ 30 excl. 6 % BTW.


Editie nav Balta's project Lost Paradise (...); editie van 5# prijs € 75 incl BTW (nog 1 ex over!)

Undermined


Fragmenten uit Gunthers's Pond en Mar de Plastico

Natascha Libbert's editie voor Cargo; oplage 8; prijs € 180 inclusief BTW


Iede Reckman - Storied Carbon - oplage 5 (uitverkocht)


Naro Snackey


Naro Snackey

Naro Snackey (Bonn, 1980) volgde de St Joost Academie in Breda en was daarna resident aan de Rijksacademie in Amsterdam. De rode draad in haar werk vormt haar eigen geschiedenis. Zij is Indisch-Nederlands, in Duitsland geboren, maar in Nederland getogen en opgeleid. Haar werk gaat over herinneringen en identiteitsvragen en komt meestal associatief en intuïtief tot stand. Haar werk is reflectief, maar wil onder geen beding (ver)oordelen.

Naro Snackey woont en werkt in Amsterdam. Lees dit artikel in Metropolis M.

http://www.narosnackey.com

Gerelateerd:

DEUCE


Een tweede bestemming voor de suikerbroden van Patricia Kaersenhout's Bloed Suiker


Lia en de Marokkaanse vrouw met een van de suikerbroden.

Tijdens de afbouw van de installatie Bloed Suiker van Patricia Kaersenhout kwamen bij toeval twee Marokkaanse vrouwen langs Cargo gelopen. Ze stopten en staarden enige tijd naar binnen terwijl wij ons afvroegen wat we konden aanvangen met de resterende suikerbroden. Wat een toeval dat we er hen en vele andere vrouwen die met hun boodschappenwagentjes kwamen blij mee konden maken. Hiermee was de cirkel helemaal rond. Tijdens haar onderzoek naar de productie en handel in suiker, kwam Patricia er namelijk achter dat de originele suikerbroden hun herkomst in de 17de eeuw in Marokko hadden. Via Spanje en Portugal vond deze vorm haar weg naar het Caraibisch gebied; de ruwe suiker die naar Europa kwam werd eeuwenlang door onze 'suikerbakkers' in dezelfde vorm gegoten. De Marokkaanse gemeenschap in Nederland heeft vastgehouden aan deze traditie, mooi toch dat de suiker in Cargo juist hier weer terecht is gekomen.


Rainbow Soulclub

De Rainbow Soulclub, een initiatief van beeldend kunstenaars Saskia Janssen en George Korsmit, is opgericht in september 2005 en bestaat uit wekelijkse ontmoetingen en samenwerking tussen kunstenaars, kunstacademie studenten en bezoekers van stichting De Regenboog: opvang voor dak- en thuislozen en harddruggebruikers in Amsterdam. De ontmoetingen vinden plaats in de inloophuizen en gebruikersruimtes van de stichting. Tijdens hun opleiding begeven de studenten zich voornamelijk in de beschermende en veilige omgeving van de academie en bestaat hun sociale omgeving voornamelijk uit medestudenten. De sociale omgeving van de cliënten van de inloophuizen en gebruikersruimtes daarentegen bestaat vooral uit medegebruikers, mededaklozen en hulpverleners. Beiden groepen ontmoeten ‘vreemden’ die ze normaal gesproken niet snel zouden ontmoeten.

http://rainbowsoulclub.com/

Gerelateerd:

Rearrangement of Priorities #2Een volle boot tijdens een college van stedenbouwkundige Ton Schaap


Bloed Suiker

Friday, September 1, 2017 - Sunday, October 22, 2017


Bloed Suiker

Bloed Suiker
Belangrijke thema’s in het werk van Patricia Kaersenhout zijn het kolonialisme en de slavernij en de gevolgen ervan die tot op de dag van vandaag voelbaar zijn. In haar werk geeft zij hier uitdrukking aan. Enerzijds om namens zovelen een stem te laten horen. Anderzijds speelt ook de Caribische traditie een grote rol. De geschiedenis van voorouders wordt via het lichaam aan volgende generaties doorgegeven. Zo draagt ook Kaersenhout die ‘belichaamde herinneringen’ met zich mee. Haar werk is voor haar dé manier om die voorouders hun waardigheid terug te geven, die hen ooit op brute wijze ontnomen is.

Voor Cargo ontwikkelde zij een werk over dat onderbelichte Nederlandse slavernijverleden. In haar onderzoek stuitte zij al herhaaldelijk op de relatie tussen Nederlandse suikerproductie en de slavenhandel. Het stond voor haar vast dat de Nederlanden zich sinds de zestiende eeuw met een bloeiende suikerindustrie verrijkten ten koste van de levens van talloze tot slaaf gemaakten.

Kaersenhout zette met Bloed Suiker de beschouwer aan het denken en bracht de slavenhandel en de voelbare gevolgen ervan tot de verbeelding. De reeks bloeddoorlopen suikerkegels in de projectruimte stonden metafoor voor het aangedane leed. Op de wand werden we namen van slaaf gemaakten gewaar, die zich vlak voor de oversteek wisten vrij te kopen.

Publiek Programma
08.09 Filmvertoning Sporen van Suiker (2017) van Ida Does
28.09 Kunstenaarsgesprek tussen Wendelien van Oldenborg, Charl Landvreugd en Patricia Kaersenhout
15.10 Black Heritage Tour per boot langs plekken in Amsterdam als 'suikerbakkers' en koopmanswoningen

http://www.pkaersenhout.com

Gerelateerd:

Patricia Kaersenhout


Benjamin Li


Benjamin's zelfgemaakte geluksgeld: 10000 BL

Verschillende vormen van identiteit, cultureel erfgoed, integratie en thuisgevoel zijn belangrijke thema's in het werk van Benjamin Li. Hij vindt inspiratie in het dagelijks leven, sociale media en persoonlijke gebeurtenissen. Het werk van Li functioneert als een spiegel en daarbij maakt hij gebruik van stereotypen en bestaande misverstanden.

http://benjaminli.nl/

Gerelateerd:

Je Verdient Het


Une histoire: le miel aux lèvres

Saturday, April 1, 2017 - Sunday, May 21, 2017

Une Histoire: Le Miel Aux Lèvres

Thierry Oussou ontwikkelde speciaal voor Cargo een taallaboratorium, waarin hij bwijsmateriaal aandraagt voor zijn aanname dat de authentieke betekenis van veel woorden en uitdrukkingen door kolonisatie en globalisering verloren zijn gegaan.

Interviews met mensen die deze transformatie van dichtbij hebben meegemaakt, vormden de basis voor zijn vergelijkend onderzoek. Deze worden in 4 talen (Fon, Frans, Nederlands en Engels) opgenomen in een ruimte vullend kunstenaarsboek, dat zich laat lezen als Une histoire: le miel aux lèvres.

Publiek Programma
09.04 Live Interview, Bart Luirink (ZAM) in gesprek met Thierry Oussou.
21.04 Ronde tafelgesprek, met Pauline Burmann (Thami Mnyele Fdt.), Emmelie Koster (No Man's Land Gallery) en Priscilla Macintosh (Studio Macintosh); Moderator: Arno van Roosmalen (STROOM Den Haag).
21.05 Screening: Mi a no mi Ik ben niet i Trefossa (Ida Does, 2015) + inleiding, aansluitend finissage.
4, 5, 11 en 13 april: Thierry Oussou leidt workshops met leerlingen van de Brede School Spaarndammerhout.

Gerelateerd:

Thierry OussouOpening Smoke and Mirrors, een project van Maurice Bogaert


DEUCE

Friday, April 6, 2018 - Sunday, May 27, 2018


DEUCE door Naro Snackey

Bekijk hier de trailer van het project, die Naro Snackey maakte i.s.m. Paulien Oltheten.

DEUCE
Multimedia-kunstenaar Naro Snackey is vanwege haar bi-culturele achtergrond gefascineerd door de persoonlijke geschiedenis van Indische Nederlanders. De lange reeks gesprekken die zij met Cargo’s curator voerde, leidde uiteindelijk tot DEUCE. Snackey onderzoekt hierin het dubbele-zijn van veel Indische Nederlanders als gevolg van een onverwerkte omgang met (de)kolonisering.

Voor Snackey zijn vooral persoonlijke geschiedenissen van belang en niet in de laatste plaats het systematisch wegmoffelen ervan in de vaderlandse geschiedenis. In DEUCE toont zij de discrepantie tussen dit persoonlijke verhaal en de nationale mythe die nog steeds domineert. Zij laat in Cargo de componenten van deze tegenpolen zien in hun onderlinge samenhang en vraagt aandacht voor de veelal verzwegen verhalen.

Publiek Programma
06.04 Feestelijke Opening
15.04 Live Column, geïnspireerd door Snackey's DEUCE en voorgedragen door beeldend kunstenaar en kunstcriticus Basje Boer. De column kunt u hier teruglezen.
22.04 Kunstenaarsgesprek met beeldend kunstenaars Naro Snackey, Tiong Ang en curator Christine van den Bergh (Buro Bradwolff); Moderator: freelance curator, schrijver en kunstcriticus Bert Steevensz). Het gesprek kunt u hier teruglezen.
27.05 Feestelijke Finissage, met Gamelan-duo Sinta Wullur en Inez Liem.


DEUCE is gerealiseerd met de financiële steun van het Mondriaan Fonds.

http://www.narosnackey.com

Gerelateerd:

Naro SnackeyZaaloverzicht FERNWEH; beeld: Aatjan Renders


Gastprogrammering

Friday, May 10, 2019 - Saturday, June 8, 2019Jennifer Tosch, Lia Gieling, Giovanni Finisie, Patricia Kaersenhout
Lezing door Christiaan Fruneaux van Monnik, studio for futures and fiction


Annaleen Louwes

Friday, September 21, 2018 - Sunday, November 4, 2018


FERNWEH. Foto: Aatjan Renders

FERNWEH
In 2018 is Cargo door Unseen Amsterdam gevraagd deel te nemen aan het City Program van deze editie. Op haar beurt vroeg Cargo de Nederlandse fotograaf Annaleen Louwes om een nieuw project voor Cargo te ontwikkelen. In FERNWEH verkende Louwes de menselijke conditie door oud en nieuw werk, fotografie en bewegend beeld met elkaar te combineren. Met deze mix probeerde zij een sfeer van sterfelijkheid, verlangen, ambiguïteit en tijdelijkheid te creëren. Dit doende legde Louwes een onverwachte relatie bloot tussen haar oude en nieuwe werk.

Lees hier een recensie, geschreven door Hanne Hagenaars.

Publiek Programma
21.09 Opening, met een derde live column van filmciticus en schrijver Basje Boer, geïnspireerd op Louwes' nieuwste project. De column kunt u hier teruglezen.
21.10 Rondetafelgesprek Stretching the boundaries of Photography. Moderator: Lilet Breddels
04.11 Finissage, met een performance van Nina Glockner.

FERNWEH is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.

http://www.annaleenlouwes.nl

Gerelateerd:

Annaleen Louwes


Je Verdient Het

Friday, June 15, 2018 - Sunday, July 29, 2018


Recensie Parool Je Verdient Het door Joanneke Meester, 2018

Je Verdient Het
Je Verdient Het, een project van kunstenaar Joanneke Meester, is een terugkerend tekstbeeld in de publieke ruimte rondom Cargo. Dit tekstbeeld werd op diverse gevels in de Houthaven en de Spaarndammerbuurt getagd. Deze beide buurten zijn qua functies – wonen, werken, winkelen en ondernemen – door de stedenbouwkundigen complementair aan elkaar ontwikkeld.

Meester verwierf de afgelopen jaren bekendheid met haar betekenisvolle tekstbeelden, waarvan de inhoud toeschouwers tot nadenken moet stemmen. In en buiten de projectruimte van Cargo reageerden Benjamin Li en Marieke Zwart hierop met nieuw werk. Nina Glockner en Césare Pietroiusti laten bestaand werk zien. In de ruimte wordt ook het proces van het project getoond in de vorm van een stop-motion video. Deze is gemaakt door Luc Schraauwers.

Publiek Programma
15.06 Opening, met een live column van Dirk van Weelden. U kunt deze column hier terug lezen.
28.06 Wie Verdient de Stad? Een lezing van Floor Milikowski, auteur van dit recent verschenen boek.
15.07 Kunstenaarslezing, in samenwerking met ONSbank | Het Instituut.
29.07 Feestelijke Finissage.

Je Verdient Het is mede mogelijk gemaakt door het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst) en Loods6.

http://www.joannekemeester.com

Gerelateerd:

Joanneke Meester, Marieke de Zwart, Nina Glockner en Benjamin Li
Rearrangement of Priorities #2

Friday, March 8, 2019 - Saturday, March 23, 2019


Rainbow Soulclub
Een Rainbow Soulclub cocktail met onder andere politiek, kunst, poëzie en kokosnoten.

De Rainbow Soulclub is een collectief, dat werkt vanuit inloophuis Blaka Watra van Stichting De Regenboog Groep, een organisatie die zich inzet voor Amsterdamse dak- en thuislozen en druggebruikers. De Rainbow Soulclub werd in 2005 opgericht door beeldend kunstenaars Saskia Janssen en George Korsmit, en organiseert wekelijkse ontmoetingen en samenwerkingen tussen kunstenaars, kunststudenten en cliënten van Blaka Watra. In de afgelopen 14 jaar hebben deze ontmoetingen een verscheidenheid aan activiteiten voortgebracht: schilderen, schrijven, publiceren, tekenen, pottenbakken, muziek opnemen, kostuums maken, actievoeren, tentoonstellingen organiseren en zelfs naar Ghana en Suriname reizen.

Onder de titel Rearrangement of Priorities #2 serveert de Rainbow Soulclub in Cargo haar nieuwste cocktail van politiek, schilderkunst, poëzie en kokosnoten.

www.rainbowsoulclub.com

www.instagram.com/rainbowsoulclub

Gerelateerd:

Rainbow Soulclub


Smoke and Mirrors

Friday, November 10, 2017 - Saturday, December 23, 2017


Installatie (fotografie:)

Smoke and Mirrors
Met Smoke and Mirrors reflecteerde Bogaert op de uitdijende metropool en de gekte op de huizenmarkt. Hiervoor haalde hij met de Pepper's Ghost een 19de eeuwse analoge uitvinding van stal, die met behulp van licht en glasplaten de illusie van een geestverschijning wekte. De ruimte vullende Pepper’s Ghost in Cargo beoogde een totaalervaring en diende ook als ‘kijkmachine’, waarin realiteit en megalomane toekomstvisies op de stad over elkaar heen buitelden. Bogaert liet met Smoke and Mirrors het utopische, fantastische sci-fi denken over de stad zien.

Tijdens de finissage droeg beeldend kunstenaar|auteur Basje Boer een column voor, geïnspireerd op Bogaert's project. Haar column kunt u hier teruglezen.

Publiek Programma
25.11 Kunstenaarsgesprek tussen Edwin Zwakman en Maurice Bogaert; moderator Lilet Breddels
26.11 Soundscape city (een geluidswandeling door de Houthaven)
17.12 Lezing door Monnik, Studio for Futures and Fiction

http://www.mauricebogaert.nl

Gerelateerd:

Maurice Bogaert


On-Trade-Off; The Weight of Wonders

Friday, November 15, 2019 - Saturday, December 21, 2019


On-Trade-Off; The Weight of Wonders met de werken van Georges Senga en Marjolijn Dijkman. ©Aatjan Renders

Met: Sammy Baloji, Marjolijn Dijkman, Maarten Vanden Eynde, Jean Katambaji, Musasa, Georges Senga en Daddy Tshikaya

On-Trade-Off is een langlopend artistiek onderzoeksproject van een internationale groep van kunstenaars, filmmakers en onderzoekers, dat de ecologische en economische implicaties van de winning en verwerking van lithium, de belangrijkste grondstof voor de wereldwijde productie van ‘groene’ energie, onder de aandacht wil brengen. Lithium wordt in het Westen steeds nadrukkelijk gepresenteerd als een belangrijke stap in de richting van een groene economie, terwijl de lasten ervan voor de lokale bevolking, waar het Lithium gewonnen wordt, steeds onderbelicht blijven.

Het project volgt het Lithium-spoor vanaf de mijnstad Manono in de Democratische Republiek Congo (DRC). Hier werd recent de grootste voorraad lithium-ertsvoorraad ter wereld ontdekt. Lithium – ook wel het nieuwe zwarte goud genoemd – wordt in Manono gedolven, om vervolgens in Australië verhandeld en in China verwerkt te worden.

Door gebruik te maken van één chemisch element – Li3 – zoomt On-Trade-Off in op de sociale, ecologische, economische en politieke aspecten die in bijna alle productieprocessen aanwezig zijn sinds de driehoekshandel in de 16e eeuw.

Denk dan aan onmenselijke arbeid tijdens de ontginning, de economische ongelijkheid om hoe dan ook economische groei in stand te kunnen houden en de onwetende eindgebruikers die zich niet bewust zijn van wat er achteraf met de aangekochte goederen gebeurt. Door de hele productieketen rond lithium bloot te leggen, worden de (schijnbaar onafhankelijke) elementen die deze terugkerende disbalans in stand houden, met elkaar verbonden en zichtbaar gemaakt.

Vanuit Manono (DRC) gaat de reis naar Australië, waar het Tesla Energy Storage System staat, momenteel de grootste batterij ter wereld en dan naar China, de grootste producent van Lithium- batterijen. Speculerend, eindigt de reis dan weer in Afrika, waar veel elektronisch afval wordt gedumpt en daarmee terug naar zijn oorsprong keert, hetgeen de driehoekshandel compleet maakt.

On-Trade-Off wordt ontwikkeld en gepresenteerd op verschillende plekken, in diverse vormen en contexten, waarbij elke presentatie of spin-off zich richt op verschillende onderdelen van het grotere verhaal. Er worden overal samenwerkingen en uitwisselingen gecreëerd met een veelheid aan mensen en organisaties met verschillende achter- gronden: beeldend kunstenaars, curatoren, lokale gemeenschappen, NGO’s, filmmakers, denkers, activisten, computer ingenieurs en ontwerpers.

Het project bestaat uit een reeks nieuwe, individuele en in collectief gemaakte kunstwerken. Deze worden ontwikkeld gedurende drie jaar en zijn het resultaat van gezamenlijk opgedane kennis en vergaard onderzoeksmateriaal rond het onderwerp. Terwijl elk van de deelnemers On-Trade-Off benadert vanuit zijn of haar eigen artistieke interesses en media, zal het verzamelde onderzoeksmateriaal ter beschikking worden gesteld aan alle participanten als open source en wordt hiermee een duurzamere manier van (kunst)productie geïntroduceerd.

Cargo in Context & Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond

Voor dit project hebben Cargo en Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond hun krachten gebundeld voor voor een eerste presentatie van dit omvangrijke project in Nederland. Eerdere etappes van het project waren tot dusver te zien in de Contour Biennale Mechelen (BE), Galerie Imane Farès (FR) en de Lubumbashi Biennale (DRC).

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt met de hulp van diverse sponsors en de Thami Mnyele Foundation.

On-Trade-Off á Paris!
De tentoonstelling On-Trade-Off; The Weight of Wonders is doorgereisd naar Parijs, waar het met een andere samenstelling van kunstwerken en onder de titel van On-Trade-Off: La Contrepartie te zien is in het Centre Culturel Jean-Cocteau. De tentoonstelling is tot en met 7 maart 2020 te zien. Ga voor meer informatie naar deze website.Pupils of Bride School Spaarndammerhout with Thierry Oussou, visiting the exhibition and attending the workshop with the artist.


Balta


Foto: Natascha Libbert

Volgens de Franse, maar in Nederland wonende grafisch ontwerper en beeldend kunstenaar Balta (alias Anne-Marie Durand, 1958 Marseille, FR) kunnen noties zoals taal, houdingen en gewoonten die de identiteit van een persoon bepalen nooit als vanzelfsprekend beschouwd worden. Het identificeren van een persoon biedt een persoonlijke kijk op diegene en zijn/haar wereld en leefomgeving. De manier waarop iets benoemd en gevormd wordt heeft ook zijn weerslag op hoe er naar een persoon gekeken wordt.

In haar werk onderzoekt Balta alle mogelijke invloeden die een rol spelen in iemands identiteit.

Balta woont en werkt in Amersfoort (NL).

http://www.baltainholland.nl

Gerelateerd:

Lost Paradise: from Utopia to Dystopia